Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

...
...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sigortalı olan kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan bir poliçedir.

SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, özel şartlar kapsamında SGK tarafından karşılanan sağlık giderlerinizde oluşan fark ücretlerini hiçbir ek ödeme yapmadan karşılayabilirsiniz (SGK zorunlu muayene katılım payı hariç).

Ayakta Tedaviler ve Doğum ile ilgili teminatlar, tercih üzerine poliçeye dâhil edilebilir. Bu teminatlar sadece SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerlidir.

Ayakta tedavi, tahlil, röntgen, tomografi, sintigrafi, ameliyat ve ilaç tedavisi gibi maliyetli sağlık hizmetleri, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile karşılanabilir.