Özel Sağlık Sigortası

...
...

Özel Sağlık Sigortası

Sigortalanan kişinin hastalık ve kaza durumlarında ortaya çıkan sağlık giderlerinin, teminat altına alınmış kısmının sigorta şirketi tarafından karşılanması için hazırlanmış bir sigorta türüdür. Sigorta poliçe paketlerinin içerisinde yer alan yatarak tedavi, doktor muayenesi ve ilaç tedavisi, gebelik takip giderleri, yurt dışı yatarak tedavi ve yurt dışı ayakta tedavi hizmetlerini istediğiniz gibi yöneterek sağlık sigortanız kapsamına dahil edebilirsiniz. Gerekli durumlarda normal şartlarda ödeyeceğiniz sağlık giderlerinin çok daha altında bir maliyet ile tedavilerinizi en kaliteli hizmetlerle gerçekleştirirsiniz.

Özel şartlar bölümünde sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilen, hizmet dahilinde sunulan farklı sigorta paketlerinin sahip olduğu farklı özellikleri dikkate alarak sigortalılara özel poliçeler hazırlanmaktadır.

...

Özel sağlık sigortasının kapsadığı alanlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Ameliyat sonrası tazminat teminatını karşılar,
 • Trafik kazası sonrasında zedelenmiş dişlere cerrahi ve tıbbi her türlü müdahale,
 • Ameliyatlar,
 • 24 saat yatmayı gerektiren ameliyatsız olan tedaviler,
...
 • Diyaliz, kemoterapi ve radyoterapi giderleri,
 • Evde verilmesi sağlanan tıbbi bakım hizmeti,
 • Kol, bacak, göz ve meme gibi protezlere karşı sağlanan gider,
 • Doktor muayenesi sonrası,
 • Fizik tedavi esnasında olan giderler,
 • Reçeteli ilaç durumunda,
 • Görüntüleme masrafı,
 • Bandaj, koltuk değneği, varis çorabı gibi pek çok tıbbi malzeme kullanımında,
 • Acil durumlarda en yakın yere nakil esnasında olan giderler olarak sıralanabilir.